Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Νέας Ραιδεστού

 

Περί του μη επαισχύνεσθαι ομολογείν τον Τίμιον Σταυρόν , Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου (Μigne, P.G., τόμ.LXIII Λόγος ΛΗ (38ος).

Όταν υψώσητε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε γνώσεσθε ότι εγώ εἰμί. (Ιωαν. η΄ 28). Όταν με σταυρώσετε, λέει, και νομίζετε ότι με νικήσατε, τότε ακριβώς θα αντιληφθείτε πόσο μεγάλη είναι η δύναμή μου. Διότι μετά τον σταυρικό Του θάνατο, καταργήθηκαν οι ιουδαϊκές συνήθειες, άνθισε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ο λόγος του Θεού εξαπλώθηκε στα πέρατα της οικουμένης και από τότε και η ξηρά και η θάλασσα και οι κατοικημένες και οι ακατοίκητες περιοχές διακηρύττουν διαρκώς τη δύναμη Αυτού. Κανείς λοιπόν να μην ντρέπεται για τα σεμνά σύμβολα της σωτηρίας μας και μάλιστα για το ανώτερο απ΄ όλα τα αγαθά, χάριν του οποίου ζούμε και υπάρχουμε, τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού, αλλά  ας περιφέρουμε αυτόν παντού, ως ένα πολύτιμο στεφάνι. Δια του Σταυρού γίνονται όλα όσα μας αφορούν’ και όταν χρειάζεται να αναγεννηθούμε δια του βαπτίσματος, ο Σταυρός έρχεται’ και όταν πρόκειται να τραφούμε με την μυστική  εκείνη τροφή (θεία Κοινωνία) και όταν πρόκειται να χειροτονηθούμε, είτε οτιδήποτε άλλο να κάνουμε, παντού σημειώνεται το σύμβολο της νίκης προς χάριν μας. Για αυτό και στις οικίες μας και επάνω στους τοίχους και επάνω εις τα θύρας και επάνω στο μέτωπό μας και εις την σκέψη μας σημειώνουμε το σημείο του Σταυρού με μεγάλη σπουδή. Διότι ο σταυρός είναι το σημείο της σωτηρίας μας και της ελευθερίας μας και της συγκαταβατικότητας του Κυρίου μας προς ημάς. “Τιμής γαρ ηγοράσθητε,  μην γίνεσθε δούλοι ανθρώπων.” (Α΄Κορ. ζ 23).

Συλλογίσου καλώς, την τιμή, η οποία καταβλήθηκε προς χάριν σου από τον Χριστό και ουδέποτε θα γίνεις δούλος ανθρώπου. Ως τιμή, εννοεί ο Παύλος το αίμα το οποίον έχυσε επάνω στο Σταυρό δια την σωτηρία μας. Δεν πρέπει δηλαδή να σημειώνουμε τον Σταυρό απλώς με τα δάκτυλά μας, αλλά προηγουμένως με μεγάλη πίστη να σημειώνουμε αυτόν στην σκέψη μας και την καρδιά μας και κατόπιν να τον σημειώνουμε στο πρόσωπό μας.